ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

 

SEZNAM ŽÁKŮ 6. C 

 
1.   Beran Jaroslav
2.   Beran Karel
3.   Dvorský Lukáš
4.   Fiedlerová Eva
5.   Horvát Dušan
6.   Hrubeš Dominik
7.   Hulicius David
8.   Hušková Nikola
9.   Chudá Karolína
10. Kalátová Kristýna
11. Kotek Vojtěch
12. Král Dominik
13. Miljevičová Tereza
14. Nevím Patrik
15. Novák Václav
16. Nováková Eva
17. Pelant Jiří
18. Petic Vojtěch
19. Rácová Eliška
20. Richterová Eliška
21. Semeráková Nikol
22. Švestková Kristýna
23. Veselovská Ema
24. Veselý Damián
25. Víchová Tereza
26. Walterová Anna
 
____________________________________________________________________________________________________

 

ZASEDACÍ POŘÁDEK

 
KATEDRA: 
 

Víchová Tereza

Fiedlerová Eva

Walterová Anna

Veselovská Ema

Nevím Patrik

Švestková Kristýna

Semeráková Nikola

Petic Vojtěch

Novák Václav

Nováková Eva

Richterová Eliška

Pelant Jiří 

Beran Jaroslav

Chudá Karolína

Miljevičová Tereza

Hrubeš Dominik

Hulicius David

Kotek Vojtěch

Beran Karel

Kalátová Kristýna

Horvát Dušan

Dvorský Lukáš

Král Dominik

Hušková Nikola

Rácová Eliška 

Veselý Damián

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
PRAVIDLA NAŠÍ TŘÍDY
 
 
  • Nevykřikujeme, mluví jen jeden!
  • Pomáháme si
  • Po zvonění jsme na svém místě, máme připravené věci na lavici!
  • Respektujeme pokyny učitele
  • Vážíme si věcí, neničíme je
  • Chováme se tiše
  • Neběháme po třídě ani po chodbách
  • Nosíme přezůvky
  • Lavice po našem odchodu zůstane prázdná!
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________